YAMADA เปลสามเหลี่ยมสำหรับกู้ภัย รุ่น Y-TS-300
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

16 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 205 ผู้ชม

เปลสามเหลี่ยมสำหรับกู้ภัย เป็นชิ้นสามเหลี่ยม ไม่มีคาดไหล่ ง่ายต่อการ สวมใส่และปรับขนาดให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน

รายละเอียด 

เปลสามเหลี่ยมสำหรับกู้ภัย รุ่น Y-TS-300 YAMADA

Triangle Strap Y-TS-300 YAMADA

 

 

ส่วนประกอบ

 

 • ห่วงโลหะสามอันเพื่อติดยึดกับคนที่ร่างกายขนาดใหญ่
 • สายรัดเป้าสีเหลือง
 • พื้นที่สามเหลี่ยม
 • ห่วงผ้าทอสามห่วงสีแดง
 • ห่วงยึดด้านหลัง วัสดุประกอบหลักไนลอน โพลีเอสเตอร์ อลูมิเนียม

 

 

Component

 

 • Three meta attachment rings for large sizes
 • Yellow Crotch Strap
 • Triangle
 • Three red textile attachment loops for small sizes
 • Dorsal guide point. Principal materials : nylon, polyester, aluminum

 

 

 

เหมาะสำหรับ

 • การช่วยเหลือ, การหลบหนีจากสถานการณ์ฉุกเฉิน

 

Suitable for

 

 

 • rescue, escaping from emergency situation.

 

 

คุณสมบัติ

 

 • ผู้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถสวมใส่ได้โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาที
 • สามารถปรับได้ตามขนาดตัวของแต่ละบุลคล

 

 

Features

 

 • Easy and quick to put on. The person saved can raoidly finish wearing within several seconds.
 • Multiple sets of buckles ard adaptable for different body forms.

 

 

 

วิธีใช้


 

คำแนะนำ

 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจุดยึดอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพื่อลดควมเสี่ยงและระยะทางของการตก
 • สายรัดนิรภัยเป็นเพียงอุปกรณ์ที่ช่วยพยุงร่างกายในระบบยับยั้งการตกเท่านั้น
 • คำเตือนหลักเลี่ยงการถูกส้มผัสกับสิ้งของมีคม หรือวัตถุที่สามารถกัดกร่อนได้
 • คู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
 • แน่ใจว่าป้ายเครื่องหมายที่ติดบนอุปกรณ์สามารถอ่านได้ชัดเจนควรยกเลิกการใช้อุปกรณ์เมื่อไร ในกิจกรรมที่มีการใช้อย่างรุนแรงอาจทำให้อุปกรณ์ต้องถูกเลิกใช้แม้หลังจากการใช้งานเพียงครั้งเดียวทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับชนิดของการใช้งาน และสภาพแวดล้อม (สภาพที่แข็งหยาบ สถานที่ไกล้ทะเลสิ่งของมีคม สภาพอากาษที่รุนแรง สาเคมี) อุปกรณ์จะต้องเลิกใช้เมื่อ
 • มีอายุเกินกว่า 10 ปี สำหรับผลิตภัณฑ์ พลาสติก หรือสิ่งทอ
 • ได้เคยมีการตกกระชากอย่างรุนแรง (เกินขีดจำกัด)
 • เมื่อไม่ทราบถึงประวัติการใช้งานมาก่อน
 • เมื่อตกรุ่นล้าสมัยจากการเปลี่ยนกฏเกณฑ์มาตรฐานเทคนิค หรือความเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์อื่น ฯลฯ ทำลายอุปกรณ์เพื่อหลีกเลี่ยงการนำหลับใช้อีก

 

 

Suggestion

 

 

 • Make sure that anchor point is correctly positjoned, in order to limit rhe risk and the length of a fall.
 • A fall arrest harness is the only deivce allowable for supporting the body in a fall arrest system. WARINING : ensure that your products do not rub against abrasive or sharp surfaces.
 • The lnstructions for Use for each item of equipment used in conjunction with this product must be followed.
 • Make sure the markings on the product are legible. When to retire your equipment: WARNING: an exceptional event can lead you to retire a product after only one use, depending on the type and intensity of usage and the environment of usage (harsh environments, A product marine environment, sharp edges, extreme temperatures, chemicals) A product must be retired when:
 • It is over 10 years old and made of plastic or textiles.
 • It has been subjected to a major fall (or load.)
 • You do not know its full usage history.
 • When it becomes obsolete due to changes in legisiation. standards, technique or incompatibillity with other equipment, Destroy these products to prevent furher use.

 

 

 

คำเตือน

 

 • อุปกรณ์นี้ควรใช้เฉพาะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญหรือภายใต้การกำกับดูแลโดยตรงของบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนและมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
 • ผู้ใช้ควรทำความเข้าใจการใช้งานอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจเกิดความเสียหายได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
 • ผู้ใช้งานจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอาการเจ็บป่วย หรือเหนื่อยล้า และต้องมีสติสัมปชัญที่ครบถ้วน ไม่อยู่ในอาการมึนเมาสุรา หรือง่วงซึม
 • เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ต้องตรวจสอบความพร้อม และความสมบูรณ์ของอุปกรณ์อยู่เป็นประจำ
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้อีกต่อไป หลังจากที่เกิดการตกจากที่สูงหรือการกระชากแม้ว่าจะไม่เห็นข้อบกพร่องของอุปกรณ์ก็ตาม
 • ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง

 

Warning

 

 • This equipment should be used only by competent person or under the direct supervision of trained and competent person.
 • User should understand the correct and safety use of the equipment. Incorrect selection, use or maintenance of equipment could result in damag, injury or death.
 • Operae only if you are in good physical condition. Never use this equipent after consumotion of alcohol or drugs, or if feeling tired or ill.
 • Regularly, check that the fastening. adjustment element and all the gate of connectors are completely engaged and securely looked during use.
 • Do not use the product anymore after a major fall or impact, even though no visible defects sign can be identified.
 • The manufacturer or suppiler will not accept any responsivility for damagam injury or death resulting from misuse.

 

 

Engine by shopup.com