YAMADA  กรอบเลนส์หน้ากาก YMD6500
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

14 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 202 ผู้ชม

กรอบเลนส์หน้ากาก YMD6500

เลนส์ปรับความเข้มข้นอัตโนมัติ ปกป้องผู้ใช้งานจากรังสีอัลตร้าไวโอเลตและรังสีอินฟาเรด
ขนาดพื้นที่การมองเห็นกว้างมากขึ้น 94x37mm

- วัสดุ (Material) : PC
- ขนาดสินค้า (Size) : 117.4x104x1mm

 

รายละเอียด

กรอบเลนส์หน้ากาก YMD6500

Outside Protective Lens YMD6500

 

 

วิธีใช้

 

  • ใช้สำหรับประกอบหน้ากาก YMD6500

 

 

How to use

 

  • Use for welding mark YMD6500

 

Engine by shopup.com