YAMADA ยางกันชนกำแพงรูปตัว D
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

01 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 47 ผู้ชม

เป็นวัสดุยางเหนียว
แข็งพิเศษ มีความยึดหยุ่น 
รูปทรงเป็นตัว D มีความหนา  

จึงสามารถรับน้ำหนักรถใหญ่ 

เช่น รถส่งของ รถบรรทุกได้เป็นอย่างดี

**ราคาไม่รวมพุก**

 

 รายละเอียด 

ยางกันชนกำแพงรูปตัว D 10x100x10cm

Docking Bumper D shape 10x100x10cm

 

 

ยางกันชนกำแพงรูปตัวD 10x100x10cm YAMADA  ยางกันชนกำแพง รูปทรง D วัสดุเป็นยางเหนียว แข็งเป็นพิเศษ มีความยืดหยุน แข็งแรงไม่ยุบตัว เมื่อรถถอยชน และป้องกันการกระแทก ได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยป้องกันไม่ให้รถถอยชน กำแพง และสามารถป้องกันไม่ให้รถเป็นรอย เมื่อถอยมาชน รูปทรงเป็นตัว D มีความหนา จึงสามารถรับน้ำหนักรถใหญ่ อยางเช่น รถส่งของ รถบรรทุกได้เป็นอยางดี  เหมาะสำหรับติดตั้ง ในลานจอดรถต่างๆ หรือโกดังเก็บสินคา ที่มีรถถ่ายของตลอดเวลา หรือ ติดไวที่กำแพงในบริเวณทางเขา ที่มีรถ สวนเขาออกบอยๆเพื่อป้องกันการเปิดประตู กระแทกกำแพง หรือถอยชนกำแพง นิยมใช้ ติดตั้งบริเวณท่าเรือ บริษัทขนส่งสินค้า จุดพักสินค้า

คำแนะนำ

เหมาะสำหรับติดตั้ง ในลาดจอดรถต่างๆ หรือโกดังเก็บสินค้า ที่มีรถถ่ายของตลอดเวลา หรือติดไว้ที่กำแพงในบริเวณทางเข้า ที่มีรถสวนเข้าออกบ่อยๆ เพื่อป้องกันการเปิดประตูกระแทกกำแพง หรือถอยชนกำแพง นิยมใช้ติดตั้งบริเวณท่าเรือ หรือท่าเรือส่งสินค้า เพื่อป้องกันเรือกระแทกเมื่อจอดเทียบฝั่ง

การติดตั้ง : ใช้พุก 3 ตัว

 

Engine by shopup.com