SUMO ด้ามต๊าปตัว T แบบฟรี No.1 (M3-10)
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

21 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 24 ผู้ชม

  ด้ามต๊าปตัว T แบบฟรี  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดดอกต๊าปเพื่อทำการต๊าปเกลียว ใช้กับตัวทำเกลียวในที่มีขนาดเล็กๆ และใช้ทำเกลียวในที่แคบจำกัด

 

 

รายละเอียด

ด้ามต๊าปตัว T แบบฟรี No.1 (M3-10) SUMO

T-Handle Ratcheting Tap Wrench No.1 (M3-10) SUMO 

รายละเอียดสินค้า (Specifications)

 

รุ่น (Model) No.1
ขนาดดอกต๊าป (Tap size) M3-10
ขนาดสินค้า (Size) 85x100 mm
น้ำหนัก (Weight) -

 

การใช้งาน

  ด้ามต๊าปเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดดอกต๊าปเพื่อทำการต๊าปเกลียว ใช้กับตัวทำเกลียวในที่มีขนาดเล็กๆ และใช้ทำเกลียวในที่แคบจำกัด

 

Application

        Tap Wrench is used to hold the tap for tapping. Used with small inner threading and working on narrow area

 

คุณสมบัติ

 • ออกแบบให้หมุนซ้าย-ขวาได้(เดินหน้า-ถอยหลัง) โดยปรับปุ่มวงแหวนตรงกลาง ทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น
 • ใช้กับดอกต๊าปขนาด M3-10
 • ก้านบิดสั้นทำให้ใช้ในพื้นที่จำกัดได้ สามารถเลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อเพิ่มแรงบิดหรือถอดออกได้

 


Feature

 • Designed for left and right rotation (forward-reverse), easy to use by adjustable Ratchet button
 • Use for tap size M3-10
 • Short handle can use on limited space, move to left -right for torque increase or removal

 

วิธีการใช้งาน

1. ใส่ดอกต๊าปดอกแรกเข้ากับด้าม แล้วนำดอกต๊าปใส่ลงในรูเจาะที่เตรียมไว้

2. ใช้มือจับด้ามต๊าปให้ใกล้ต๊าปมากที่สุด และเริ่มต้นหมุนต๊าป หมุนไปตามเข็มนาฬิกา ใช้กำลังกดพอเหมาะอย่าให้เอียง

3. ให้เปลี่ยนตำแหน่งของมือที่ใช้จับด้ามต๊าปใหม่และให้หมุนไปข้างหน้าประมาณ 1/4 รอบ แล้วหมุนกลับสลับกันไป ในระหว่างนั้นควรหยอดน้ำยาเพื่อลดความฝืด และปัดเศษโลหะออกจากชิ้น  งานด้วย ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนสุดระยะของแท๊ปหรือสุดระยะของงานที่ต้องการทำเกลียว

4. เปลี่ยนตัวทำเกลียวตัวที่สองและตัวที่สาม ตามลำดับ

5. ทำเกลียวตัวสุดท้ายเสร็จ เมื่อเลิกใช้ต้องเช็ดให้สะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 

How to use

1. Put the first tap with the handle then put the tap into the hole prepared.

2. Use the handle near the tap to tap most and start spinning rotate clockwise use proper pressure, do not tilt.

3. Change the position of the hand that holds the handle to the new spindle and rotate it forward for about 1/4 turn and rotate back and forth in the meantime, use a lubricant to reduce friction and round off the metal from the work. Do this until the end of the tap or the length of the work to do the spiral.

4. Change the thread second and the third respectively

5. After the last thread was finished, the wipe was cleaned and keep the place. 

 

ปากด้ามต๊าปตัวที สำหรับจับดอกต๊าป

 


ปุ่มปรับฟรีด้ามต๊าป

เลื่อนด้านบนสุด >> สำหรับปรับฟรีด้านขวาทางเดียว

ปรับตรงกลาง >> สำหรับล็อกด้ามต๊าป ไม่สามารถฟรีซ้ายและขวาได้ 

เลื่อนลงล่างสุด >> สำหรับปรับฟรีด้านซ้ายทางเดียว

 

 

ข้อควรระวัง

 • เศษโลหะที่เกิดจากการตัดเกลียวจะมีความคม จะต้องใช้แปรงปัดออก ไม่ควรใช้มือเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้
 • เวลาหมุนดอกต๊าปควรหมุน 1/4 รอบ แล้วถอยหลังเพื่อป้องกันดอกต๊าปหัก
 • ทำความสะอาดมือ ชิ้นงาน พร้อมทั้งเครื่องมือเสมอ หลังจากที่ทำงานเสร็จทุกครั้ง

 

Warning 

 • The scrap of the metal from cutting the thread is very sharp. Use a brush to brush off.  Should not be used by bare hand due to its sharpness 
 • The rotation time of the tap should rotate 1/4 turn and then back to prevent the break. 
 • You should clean your hands, work piece With tools always After finishing all the work.  

 

บรรจุภัณฑ์ (Package)

 

 

 

 

 

 

Engine by shopup.com