SUMO ด้ามต๊าปตัวผู้ No.1 (M1-10)
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

14 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 30 ผู้ชม

ด้ามต๊าปตัวผู้ แบบปรับได้ จับตัวเกลียวในได้ทั้งขนาดเล็กและใหญ่ จับได้ทั้งดอกต๊าปและรีมเมอร์ ด้ามยาวจับได้ง่าย แรงบิดดีกว่า

 

รายละเอียด

ด้ามต๊าปตัวผู้ No.1 (M1-10) SUMO

Tap wrench No.1 (M1-10) SUMO

 


 

 

รายละเอียดสินค้า (Specifications)

 

รุ่น (Model) No.1
ขนาดดอกต๊าป (Tap size) 1/16"-3/8" (1-10mm)
ขนาดสินค้า (Model size) 24x175x12 mm
น้ำหนัก (Weight) 93 g

 

การใช้งาน 

        ด้ามต๊าปตัวผู้ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยึดดอกต๊าปเพื่อทำการ ต๊าปเกลียว ใช้สำหรับจับทำเกลียวในที่มีขนาดเล็ก

หรือใหญ่ได้หลายขนาด และใช้ทำเกลียวงานทั่วๆไป

 

Application

        Tap Wrench is a device used to hold the tap for tapping. Arrested for threading in small or large sizes

and threading general.

 

 

คุณสมบัติ

- จับได้ทั้งดอกต๊าปและรีมเมอร์

- ใช้กับดอกต๊าปขนาด M-10

- ด้ามยาวจับได้ง่าย แรงบิดดีกว่า

 

Feature

- Can be use taps and reamers

- Use for tap size M1-10

- Long handle for hold easily and better torque

 


 

วิธีการใช้งาน

1. ใส่ดอกต๊าปดอกแรกเข้ากับด้าม แล้วนำดอกต๊าปใส่ลงในรูเจาะที่เตรียมไว้

2. ใช้มือจับด้ามต๊าปให้ใกล้ต๊าปมากที่สุด และเริ่มต้นหมุนต๊าป หมุนไปตามเข็มนาฬิกา ใช้กำลังกดพอเหมาะอย่าให้เอียง

3. ให้เปลี่ยนตำแหน่งของมือที่ใช้จับด้ามต๊าปใหม่และให้หมุนไปข้างหน้าประมาณ 1/4 รอบ แล้วหมุนกลับสลับกันไป 

ในระหว่างนั้นควรหยอดน้ำมันหล่อลื่นเพื่อลดความฝืด และปัดเศษโลหะออกจากชิ้นงานด้วย ทำอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ

จนสุดระยะของต๊าปหรือสุดระยะของงานที่ต้องการทำเกลียว

4. เปลี่ยนตัวทำเกลียวตัวที่สองและตัวที่สาม ตามลำดับ

5. ทำเกลียวตัวสุดท้ายเสร็จ เมื่อเลิกใช้ต้องเช็ดให้สะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย

 


How to use 

1. Put the first tap with the handle then put the tap into the hole prepared.

 

2. Use the handle near the tap to tap most and start spinning rotate clockwise use proper pressure,

do not tilt.

3. Change the position of the hand that holds the handle to the new spindle and rotate it forward for about

1/4 turn and rotate back and forth in the meantime, use a lubricant to reduce friction and round off the

metal from the work. Do this until the end of the tap or the length of the work to do the spiral

4. Change the thread second and the third respectively

5. After the last thread was finished, the wipe was cleaned and keep the place


คำเตือน

- เศษโลหะที่เกิดจากการตัดเกลียวจะมีความคม จะต้องใช้แปรงปัดออก ไม่ควรใช้มือเพราะจะทำให้เกิดอันตรายได้

- เวลาหมุนดอกต๊าปควรหมุน 1/4 รอบ แล้วถอยหลังเพื่อป้องกันดอกต๊าปหัก

 

- ทำความสะอาดมือ ชิ้นงาน พร้อมทั้งเครื่องมือเสมอ หลังจากที่ทำงานเสร็จทุกครั้ง

 

Warning

- The scrap of the metal from cutting the thread is very sharp. Use a brush to brush off. Should

not be used by bare hand due to its sharpness 

- The rotation time of the tap should rotate ¼ turn and then back to prevent the break

- You should clean your hands, work piece With tools always After finishing all the work

 

บรรจุภัณฑ์ (Package)

 


 

Engine by shopup.com