SUMO ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น DT-991
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

14 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 21 ผู้ชม

มัลติมิเตอร์

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น DT-991 SUMO

 

    มัลติมิเตอร์ดิจิตอล มีหลายฟังก์ชั่น และราคาถูก การออกแบบที่สะดวกและปลอดภัยต่อการใช้งานพร้อมเคสป้องกันกระแทกสำหรับตัวมัลติมิเตอร์

 

 

  • มาตรฐานความปลอดภัย EN61010-2-030, EN61010-2-033, CAT III 600V
  • วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)ได้ตั้งแต่ 200mV-600V
  • วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) ได้ตั้งแต่ 200V-600V
  • วัดแรงต้านทาน (Resistance) ได้สูงสุด 20MΩ
  • ฟังก์ชั่นเช็คไดโอด (Diode test) กับความต่อเนื่อง (Continuity)
  • ใช้วัดสถานะของแบตเตอรี่ 1.5V กับ 9V
  • เช็คกระแสของ (DC Current) ได้ตั้งแต่ 20mA-10A
  • ฟังก์ชั่นแบ็คไลท์ (Back light) เหมาะสำหรับการใช้งานในที่มืด
  • ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูล(Data Hold) และง่ายต่อการอ่านผลการวัด

 

 

    

 

รายละเอียด

ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ รุ่น DT-991 SUMO

Digital Multimeter DT-991 SUMO

รายละเอียดสินค้า (Description)

มาตรฐานความปลอดภัย EN61010-2-030, EN61010-2-033, CAT III 600V
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC Voltage)ได้ตั้งแต่ 200mV-600V
วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Voltage) ได้ตั้งแต่ 200V-600V
วัดแรงต้านทาน (Resistance) ได้สูงสุด 20MΩ
ฟังก์ชั่นเช็คไดโอด (Diode test) กับความต่อเนื่อง (Continuity)
ใช้วัดสถานะของแบตเตอรี่ 1.5V กับ 9V
เช็คกระแสของ (DC Current) ได้ตั้งแต่ 20mA-10A
ฟังก์ชั่นแบ็คไลท์ (Back light) เหมาะสำหรับการใช้งานในที่มืด
ฟังก์ชั่นเก็บข้อมูล(Data Hold) และง่ายต่อการอ่านผลการวัด

ข้อมูลทางเทคนิค  (Technical data)

ลักษณะการใช้งาน (Function)

 

(DC Voltage) โวลด์แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง วัดได้ตั้งแต่ 200mV-600V

(AC Voltage) โวลด์แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ วัดได้ตั้งแต่ 200V-600V

 

·    


(Resistance) วัดค่าแรงต้านทานได้ตั้งแต่ 200Ω-20MΩ

(Diode Check, Continuity) เช็คไดโอดกับความต่อเนื่อง

(DC Current) เช็คกระแสตกคร่อมอุปกรณ์หรือวงจร ได้ตั้งแต่ 20mA-10A

(Battery Test) ใช้วัดสถานะของแบตเตอรี่ 1.5V กับ 9V

 

คำเตือน (Warning)

ห้ามใช้โหมดการวัดโอมห์วัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหรือแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ
ห้ามใช้มัลติมิเตอร์วัดไฟฟ้าเกินกว่าค่าการวัดที่กำหนด
โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดและปฏิบัติตามการใช้งานของคู่มือนี้อย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นฟังก์ชั่นการป้องกันของเครื่องมืออาจเสียหาย
โปรดระวังหากการวัดเกิน 30V AC true RMS, 42V AC peak หรือ 60V DC อาจเกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตที่แรงดันไฟฟ้าชนิดนี้
จะต้องใช้เครื่องมือตามหมวดหมู่การวัดแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่ระบุ
อย่าใช้เครื่องมือใกล้กับก๊าซที่ระเบิดได้ไอน้ำหรือในสภาพแวดล้อมที่เปียก
เครื่องมือต้องใช้ร่วมกับมัลติมิเตอร์โพรบที่ให้มา ถ้ามัลติมิเตอร์โพรบเสียหายและจำเป็นต้องเปลี่ยนต้องใช้ รุ่นหมายเลข และข้อกำหนดทางไฟฟ้าเดียวกันทดแทน
 

Engine by shopup.com