SUMO ประแจเลื่อน 10
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

10 พฤษภาคม 2564

ผู้ชม 26 ผู้ชม

ตัวประเเจผลิตจากเหล็กอัลลอยด์สตีลคุณภาพสูง ขัดและชุบโครเมียม ป้องกันการกัดกร่อน เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่น งานประปา, เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

        Made from high quality alloy steel, half polished and bright chrome plated prevents corrosion. Suitable for working in hard to reach areas, it's especially targeted to professional in the area of plumbing, heating, air conditioning, refrigeration and general maintenance etc.

 

 

 

รายละเอียด

ประแจเลื่อน 10" SUMO
Adjustable Wrench 10" (250mm) SUMO

 
 

เหมาะสำหรับ

        การใช้งานในพื้นที่ที่เข้าถึงยากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานประปา, เครื่องทำความร้อน, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องทำความเย็น และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

 

Suitable for 

        Ideal for working in hard to reach areas, it's especially targeted to professional in the area of plumbing, heating, air conditioning, refrigeration and general maintenance etc.

 

คุณสมบัติ 

  • วัสดุทำจากเหล็กอัลลอยด์สตีลคุณภาพสูง ขัดและชุบโครเมียม ป้องกันการกัดกร่อน
  • มีสเกลบอกระยะ หน่วยมิลลิเมตร สำหรับการตั้งค่าที่แม่นยำมากขึ้น
  • ผลิตตามมาตรฐาน ASME B107. 8M-2003
 

Feature

  • Manufactured with high quality alloy steel, half polished and bright chrome plated prevents corrosion.
  • Scale in mm for a more precise setting.
  • ASME B107. 8M-2003 standard.
 

วิธีใช้

  • เปิดปากประเเจให้มีขนาดกว้างกว่าน็อตเล็กน้อย แล้วหมุนปรับตั้งสกรู เพื่อให้ปากประแจพอดีกับขนาดของน็อต แล้วหมุนปรับตั้งสกรู เพื่อให้ปากประแจพอดีกับขนาดของน็อต
  • ขับประแจให้แน่นหรือคลาย โดยดึงด้านปากประแจเลื่อนเข้าหาตัวผู้ใช้งานเสมอ
 

How to use

  • Open the adjustable wrench a bit more than the size of the nut and turn the screw mechanism so that the jaw will fit in the nut.
  • When using an adjustable wrench to tighten or loosen. Always pull an adjustable wrench toward the move able jaw.


ข้อควรระวัง

        อย่าใช้ค้อนตีลงบนด้ามประเเจแทนการใช้มือขันเพราะจะทำให้ประเเจเกิดความเสียหายและอาจเกิดการบาดเจ็บต่อผู้ใช้งาน

 

Caution 

        Never strike an adjustable wrench with a hammer. You risk damaging the wrench or injuring yourself.

Engine by shopup.com