SUMO เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ รุ่น A450
หมวดหมู่สินค้า: SUMO
รหัส :
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน

28 เมษายน 2564

ผู้ชม 47 ผู้ชม

เครื่องไล่หนู และแมลงสาบ

ขับไล่ เครื่องไล่หนู ไล่แมลงสาบ และมีโหมด IONIC 

ฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศไม่มีสารเคมียังสามารถกำจัด เห็บ ไร หรือ ปรสิตขนาดเล็กที่มากับฝุ่นได้

รอบคลุมพื้นที่ 450 ตารางเมตร (Sq.m)

 

 

 

 

 

 • ใช้เทคโนโลยีคลื่นเสียงความถี่สูง Ultrasonic และ Electro-Vibrawave ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ปลอดภัยต่อเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไฟ LED แสดงสถานะฟังก์ชั่นการทำงาน  
 • เซ็นเซอร์ เปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติ
 • ความถี่คลื่น (Frequency) :   25Khz
 • ครอบคลุมพื้นที่ได้ 360 องศา ใช้งานง่ายเพียง เสียบปลั๊ก

 

 

 

  

 

**จำนวนบรรจุ 24 Pcs/Ctn**

 

รายละเอียด

เครื่องไล่หนูและแมลงสาบ รุ่น A450 SUMO

Pest Repeller Model A450 SUMO

คุณสมบัติ (Feature)

 • เครื่องไล่หนู ปล่อยคลื่นเสียง Ultrasonic ความถี่สูง 25Khz  ทำงาน 1-4 วินาที  ปิด 0.5-2 วินาที สลับกันไป
 • ปล่อยคลื่นแม่เหล็กความถี่สูงทำงานร่วมกับคลื่น Ultrasonic เพื่อส่งคลื่นแม่เหล็กไปตามสายไฟในกำแพงบ้านเพื่อส่งคลื่นรบกวนไป ไล่ หนู แมลงสาบ มด ยุง และสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆ ที่หลบซ่อนอยู่ตามกำแพงบ้าน ทำงาน 0.5-2 วินาที ปิด 1-4 วินาที สลับกันไป
 • โหมด IONIC เครื่องจะปล่อยประจุลบออกไปฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในอากาศ ไม่มีสารเคมี ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงและยังสามารถกำจัด เห็บ ไร หรือ ปรสิตขนาดเล็กที่มากับฝุ่น  ช่วยลดกลิ่นอาหารที่เป็นตัวดึงดูดพวกหนูและแมลงให้เข้ามาในบ้าน
 • มีไฟ LED  1. ไฟแสดงสถานะ 2. ไฟเปิดสว่างเวลากลางคืน มี Sensor ไฟจะเปิดเองอัตโนมัติเมื่อห้องมืด และ ปิดเองอัตโนมัติเมื่อห้องสว่าง
 • มีปลั๊กเต้ารับ AC 220V/50Hz ด้านข้าง 1 ตัว
 • ไร้สารเคมี ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง
 • มีฟิวส์สำหรับป้องกันตัวเครื่องในกรณีไฟฟ้าช็อตหรือกระชาก
 • Release Ultrasonic wave 25Khz, working for 1-4 seconds and stop for  0.5-2 seconds alternately
 • Release high frequency magnetic waves together ultrasonic waves to send magnetic waves along the wires in the wall of the house for repelling mice, cockroaches, ants and other small animals Hiding in the walls. The wave works for 0.5-2 second and stop for 1-4 seconds alternately.
 • IONIC mode, the device will release negative ions to kill germs in the air, no chemicals, safe for people and pets. it also can get rid of ticks, mites or small parasites that come with dust in the air, it can reduce the smell of food that attracts rodents and insects into the house.
 • 2 LED lights mode. First is status indication light, second is night light. It has sensor to turn on/off the light automatically when the room is bright and light.
 • AC 220V / 50Hz pass through socket on the side.
 • No chemical and safe for humans and pets.
 • There is a fuse to protect the device in case of electric shock or power surges

วิธีการใช้งาน (How to use)

 • เสียบ เครื่องไล่หนู เข้ากับเต้ารับให้สูงจากพื้นประมาณ 15-50ซม. ไฟแสดงสถานะของแต่ละโหมดจะติดขึ้น แสดงว่าเครื่องกำลังทำงาน
 • Plug the device 15-50cm off the ground. The indicator light for each mode will turn on. Shows that the device is working

ตัวบ่งชี้ (Indicator)

 • A-Night Light ไฟส่องสว่างเวลากลางคืน
 • B-Ultrasonic Speaker ลำโพงปล่อยคลื่นอัลตราโซนิค
 • C-Indicator Lights ไฟแสดงสถานะของแต่ละโหมด
 • D-Night Light Switch สวิชต์เลือกการทำงานของไฟส่องสว่างเวลากลางคืน
 • E-AC Plug เต้ารับ AC

เริ่มต้นการใช้งาน

1. เสียบปลั๊กเครื่องไล่หนูและแมลงสาบเข้ากับเต้ารับ แนะนำให้เสียบเข้ากับเต้ารับที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ๆมีหนูหรือสัตว์ที่รบกวน ถ้าไม่พบหนูหรือสัตว์ที่รบกวนให้เสียบปลั๊กบริเวณส่วนกลางของบ้าน

2. เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับ ไฟแสดงสถานะ 3 จุด (ตำแหน่ง C) จะสว่างขึ้น  เพื่อแจ้งให้ทราบว่า ฟังก์ชั่นควบคุมการทำงานทั้ง 3 พร้อมทำงาน

 • แสงสีส้ม จะติดอยู่ตลอดเวลา แสดงว่าฟังก์ชั่น IONIC กำลังทำงาน
 • แสงสีแดง จะกะพริบช้าๆ แสดงว่า คลื่น Electro-Vibrawave กำลังทำงาน
 • แสงสีเขียว จะกะพริบอย่างรวดเร็ว แสดงว่าคลื่น Ultrasonic กำลังทำงาน

3. หากมีเครื่องไล่หนูและแมลงสาบหลายเครื่อง ให้เสียบใช้งานให้ทั่วทั้งหมดของบ้านและอาคาร เพื่อผลลัพธ์ที่ดี แนะนำให้เสียบใช้งานอย่างน้อย 2 เครื่องต่อ 1 ชั้น ของบ้านหรืออาคาร

4. ไฟ LED (ตำแหน่ง A) สามารถเลือกปรับฟังก์ชั่นการใช้งานได้จาก (ตำแหน่ง D) ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเครื่อง เลือกการตั้งค่าแสงไฟ LED ได้ 3 รูปแบบ คือ  

 • “OFF”  ปิดไฟตลอดเวลา
 • “SENSOR” ไฟจะเปิดเองอัตโนมัติเมื่อห้องมืด และจะปิดเองอัตโนมัติเมื่อมีแสงสว่าง
 • “ON” เปิดไฟไว้ตลอดเวลา

ภาพการใช้งาน

สถานที่ใช้งาน

 • สามารถใช้งานได้หลายสถานที่ เช่น ห้องนอน ร้านอาหาร โกดังเก็บของ สำนักงาน ร้านค้า โรงแรม และภายในอาคารสถานที่อื่นๆ ได้

ข้อแนะนำ (Suggestion)

 • หลีกเลี่ยงการวางสิ่งของไว้ด้านหน้าของเครื่องไล่หนู เพราะจะทำประสิทธิภาพของคลื่นเสียง Ultrasonic ลดลง
 • ควรใช้ 1 เครื่อง/ห้องที่มีขนาดไม่เกิน 450 ตารางเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการไล่
 • ควรเปิดเครื่องให้ทำงานต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 2-3 อาทิตย์เพื่อให้การไล่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Do not place obstacles in front of the device, because it will reduce the efficiency of the ultrasonic wave.
 • Use 1 device per room which has not exceeds 450 square meters for maximum efficiency in repelling
 • Should turn on the device for 24 hours continuously around first 2-3 weeks for the best result of repelling

 

คำเตือน/Warning

 • ห้ามติดตั้งเครื่องไล่หนูไว้ภายนอกอาคาร และห้ามติดตั้งไว้ในสถานที่ที่มีอุณหภูมิหรือความชื้นสูง
 • ห้ามทำเครื่องไล่หนูเปียกน้ำหรือโดนสารเคมี
 • เก็บให้พ้นมือเด็ก
 • Don't install this device outside of the building and in high temperature or humidity places   
 • Don't let the device wet or touch the chemical.
 • Keep out of reach of childrenEngine by shopup.com